Индекси потрошачких цијена, новембар 2018.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у новембру 2018. године у односу на претходни мјесец, остао је непромијењен. 


У односу на новембар 2017. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 1,6%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у новембру 2018. године у односу на октобар 2018. године, индекс одјељка Становање и индекс одјељка Намјештај и покућствo виши су за по 0,5%, индекc одјељка Одјећа и обућа виши је за 0,3%, индекс одјељка Аклохолна пића и дуван виши је за 0,2%, док су индекси одјељака Превоз и Остала добра и услуге виши за по 0,1%. Индекси одјељака Здравство, Комуникације, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 0,4%, док је индекс одјељка Рекреација и култура нижи за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ