Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, новембар 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у новембру 2018. године у односу на октобар 2018. године, у просјеку су више за 0,2%, у односу на новембар 2017. године више су за 5,9% и у односу на децембар 2017. године у просјеку су више за 5,6%.


Посматрано по намјени потрошње, у новембру 2018. године, у односу на октобар 2018. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 0,3%, цијене енергије и цијене капиталних производа више су за 0,2%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ