Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, новембар 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у новембру 2018. године, у односу на октобар 2018. године, у просјеку су ниже за 0,3%, у односу на новембар 2017. године више су за 1,9% и у односу на децембар 2017. године више су за 2,1%. 


Посматрано по намјени потрошње, у новембру 2018. године у односу на октобар 2018. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 1,3%, цијене капиталних производа ниже су за 0,5%, цијене енергије ниже су за 0,3%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,1%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ