Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, III тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у трећем тромјесечју 2018. године у односу на исти период претходне године биљежи пад од 24,2%. У истом периоду, пређени пут теретних возила мањи је за 1,4%, а обим рада, исказан у тонским километрима, мањи је за 3,2%.


Број превезених путника у друмском саобраћају већи је за 31,7%. Пређени километри аутобуса мањи су за 6,5%, а обим рада, исказан у путничким километрима, мањи је за 9,5%.


У градско-приградском саобраћају, у периоду јул-септембар 2018. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса мањи је за 2,5%, a број превезених путника мањи је за 9,7%.


У жељезничком саобраћају, у трећем тромјесечју 2018. године, обим превезене робе мањи је за 1,0% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима већи је за 4,7%. Превезено је 25,8% више путника, а број остварених путничких километара већи је за 49,2%.


Промет на аеродромима Републике Српске у трећем тромјесечју 2018. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона био је већи за 22,6%, док је број летова домаћих авиона био већи за 12,0%. Број превезених путника страним авионима већи је за 23,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ