Саопштење за медије, 22. новембар 2018.

 

Просјечна плата након опорезивања у октобру 884 КМНајвиша просјечна плата након опорезивања у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 359 КМ, а најнижа у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 594 КМ


Мјесечна инфлација у октобру 2018. године 1,3%

Годишња инфлација (октобар 2018/октобар 2017) 1,6%Календарски прилагођена индустријска производња (I-X 2018/I-X 2017.) већа 5,3%Број запослених у индустрији (I-X 2018/I-X 2017.) већи 2,2%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-X 2018.) 70,6%

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, 22. НОВЕМБАР 2018.