Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, октобар 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у октобру 2018. године, у односу на септембар 2018. године, у просјеку су ниже за 0,8%, у односу на октобар 2017. године више су за 2,3% и у односу на децембар 2017. године више су за 2,4%.


Посматрано по намјени потрошње, у октобру 2018. године у односу на септембар 2018. године, цијене енергије у просјеку су више за 1,4%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,1%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 1,5%, цијене капиталних производа ниже су за 1,0%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ