Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, октобар 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у октобру 2018. године у односу на септембар 2018. године, у просјеку су више за 0,6%, у односу на октобар 2017. године више су за 7,0% и у односу на децембар 2017. године више су за 5,4%.


Посматрано по намјени потрошње, у октобру 2018. године, у односу на септембар 2018. године, цијене енергије у просјеку су више за 1,3%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,2%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 0,4%, док су цијене капиталних производа као и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ