Бруто домаћи производ по расходном приступу, 2017.

 

 

 

 

 

 

У овом Саопштењу објављују се процијењене компоненте потрошње бруто домаћег производа (БДП) у текућим цијенама и цијенама претходне године за 2016. и 2017. годину, као и подаци са ланчано повезаним вриједностима, са 2010. годином као референтном годином. Процјене су извршене у складу са међународном методологијом Европски систем рачуна 2010 (European System of Accounts - ESA 2010).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ