Истраживање и развој, 2017.

 

 

 

 

 

 

На пословима истраживања и развоја у 2017. години билe су запослене 843 особе, са пуним и краћим од пуног радног времена, од чега је 369 жена, односно 43,8%. Број запослених могуће је изразити и помоћу еквивалента пуне запослености и тако добијамо да je у 2017. години пуно радно вријеме на пословима истраживања и развоја било запослено 607,9 особа. У истом периоду на пословима истраживања и развоја, на основу уговора о дјелу или ауторског уговора, билo je ангажованo 187 особa, од чега је 71 жена. Изражено еквивалентом пуне запослености, на пословима истраживања и развоја пуно радно вријеме било је ангажовано 123,1 особа.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ