Индекси производње у грађевинарству, треће тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2018. године, у поређењу са претходним тромјесечјем, мања је за 1,7%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 0,8%, док је на објектима нискоградње мања за 3,4%.


Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2018. године, у поређењу са трећим тромјесечјем 2017. године, мања је за 1,3%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 3,9%, док је на објектима нискоградње мања за 4,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ