Индекси промета индустријe, септембар 2018. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у септембру 2018. године, у поређењу са августом 2018. године, већи је за 3,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 8,6% и на домаћем тржишту раст од 0,5%.

 

У септембру 2018. године, у поређењу са септембром 2017. године укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 14,6%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 20,9%, а на иностраном тржишту забиљежен раст од 6,0%.

 

У септембру 2018. године у односу на август 2018. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 11,9%, промет капиталних производа за 7,5%, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,3%, промет интермедијарних производа за 1,0%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 1,3%.

 

У септембру 2018. године у односу на септембар 2017. године календарски прилагођени промет енергије већи је за 59,9%, капиталних производа за 7,2%, интермедијарних производа за 4,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,2%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 1,0%.  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ