Индекси промета индустријe, август 2018.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у августу 2018. године, у поређењу са јулом 2018. године, мањи је за 1,1%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на домаћем тржишту остварен је раст од 3,1%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 6,8%.


У августу 2018. године, у поређењу с августом 2017. године укупни календарски прилагођен промет индустрије, у Републици Српској биљежи раст од 12,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 21,9%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 0,1%.


У августу 2018. године у односу на јул 2018. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 15,3%, док је промет производње трајних производа за широку потрошњу мањи за 0,6%, нетрајних производа за широку потрошњу мањи за 2,5%, интермедијарних производа за 3,3% и капиталних производа за 5,9%.


У августу 2018. године у односу на август 2017. године календарски прилагођен промет енергије већи је за 63,1%, капиталних производа за 12,3%, трајних производа за широку потрошњу за 7,6%, интермедијарних производа за 5,7%, док је промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи за 3,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење