Индекси индустријске производње, август 2018.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у августу 2018. године, у поређењу са јулом 2018. године, мања је за 8,9%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у августу 2018. године, у поређењу са августом 2017. године, мања је за 1,9%.


У августу 2018. године у односу на јул 2018. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 28,5%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 1,0%, интермедијарних производа за 3,5%, трајних производа за широку потрошњу за 24,4% и енергије за 25,2%.


У августу 2018. године у односу на август 2017. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 4,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 0,8%, енергије за 0,6%, док је производња интермедијарних производа мања за 5,7% и трајних производа за широку потрошњу за 26,8%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у августу 2018. године у поређењу са јулом 2018. године, у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи пад од 8,4%, у подручју Вађењe руда и камена пад од 10,5% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 13,4%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у августу 2018. године у поређењу с августом 2017. године, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 16,6%, у подручју Вађењe руда и камена раст од 0,9%, док у подручју Прерађивачкa индустријa биљежи пад од 9,5%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ