Саопштење за медије, 24. септембар 2018.

 

Просјечна нето плата у августу 852 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 444 КМ, а најнижа у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 548 КМ


Мјесечна инфлација у августу 2018. године 0,0%
Годишња инфлација (VIII 2018/VIII 2017) 1,6%


Календарски прилагођена индустријска производња (I-VIII 2018 / I-VIII 2017.) већа 5,5%
Број запослених у индустрији (I-VIII 2018 / I-VIII 2017.) већи 2,3%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-VIII 2018.) 71,0%

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, 24. СЕПТЕМБАР 2018.