Индекси потрошачких цијена, август 2018.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у августу 2018. године у односу на претходни мјесец остао је непромијењен.


У односу на август 2017. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 1,6%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у августу 2018. године у односу на јули 2018. године, индекс одјељка Становање виши је за 1,1%, индекс одјељка Превоз виши је за 0,1% и индекс одјељка Намјештај и покућствo виши је за 0,1%. Индекси одјељака Алкохолна пића и дуван, Здравство, Комуникације, Образовање и одјељка Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 0,5%, индекс одјељка Рекреација и култура нижи је за 0,4%, индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 0,3%, и индекс одјељка Остала добра и услуге нижи је за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ