Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 2018.

 

 

 

 

 

Шира употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно у Републици Српској забиљежена је и у 2018. години.


Број домаћинстава са приступом интернету у 2018. години порастао је за 5,5%. Посебно је изражено повећање коришћења интернета путем мобилног широкопојасног приступа (24,4%).


Интернет је користило 71,2% лица, док је рачунар користило 55,5% лица. Коришћење интернета повећано је за 6,3%, док је број корисника рачунара мањи за 3,4% у односу на претходну годину.


Корисници трговине путем интернета су бројније за 2,5% у односу на 2017. годину. Коришћење online услуга јавне администрације такође биљежи раст.


Паметни телефон у приватне сврхе користило је 88,8% интернет популације Републике Српске.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ