Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, II тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у другом тромјесечју 2018. године у односу на исти период претходне године биљежи пад од 8,3%. У истом периоду, пређени пут теретних возила већи је за 0,3%, а обим рада, исказан у тонским километрима мањи је за 6,3%.


Број превезених путника у друмском саобраћају већи је за 21,8%. Пређени километри аутобуса мањи су за 7,7%, а обим рада, исказан у путничким километрима, мањи је за 11,5%.


У градско-приградском саобраћају, у периоду април-јун 2018. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса мањи је за 5,1%, a број превезених путника мањи је за 12,5%.


У жељезничком саобраћају, у другом тромјесечју 2018. године, обим превезене робе мањи је за 14,5% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима мањи је за 35,4%. Превезено је 10,3% више путника, а број остварених путничких километара већи је за 16,0%.


Промет на аеродромима Републике Српске у другом тромјесечју 2018. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона мањи је за 2,0%, док је број летова домаћих авиона већи за 33,3%. Број превезених путника страним авионима мањи је за 4,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  /