Индекси потрошачких цијена, јул 2018.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јулу 2018. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,6%.

 

У односу на јул 2017. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 1,5%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јулу 2018. године у односу на јун 2018. године, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 1,7%, индекс одјељка Здравство виши је за 0,5% и индекс одјељка Комуникације виши је за 0,1%. Индекси одјељка Становање и одјељка Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 4,5%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 1,0%, индекс одјељка Превоз нижи је за 0,6%, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван нижи је за 0,3%. Индекси одјељака Намјештај и покућствo, Ресторани и хотели и одјељка Остала добра и услуге нижи су за по 0,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ