Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, II тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

 

У другом тромјесечју 2018. године у Републици Српској регистровано је укупно 114 629 возила, што је за 7,0% више у односу на исти период претходне године.


Од укупног броја регистрованих возила 80,4% односи се на путничке аутомобиле, 11,1% на теретна, 4,1% на прикључна возила, а 4,4% на остале категорије возила.


Посматрано по годинама старости возила, 6,6% налази се у категорији старости до 5 година, 40,7% је у категорији старости од 6-15 година, док је 52,7% регистрованих возила старије од 15 година.


Први пут регистровано је 8 888 возила, односно 15,5% више у односу на друго тромјесечје 2017. године.


Укупан број саобраћајних незгода у другом тромјесечју 2018. године већи је за 12,8% у односу на исти период 2017. године. Број повријеђених лица већи је за 14,8%, а број погинулих лица већи је за 18,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  /