Републички завод за статистику - Република Српска
Индекси индустријске производње, јун 2018. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јуну 2018. године, у поређењу са мајем 2018. године, мања је за 10,0%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јуну 2018. године, у поређењу са јуном 2017. године, мања је за 4,4%.


У јуну 2018. године у односу на мај 2018. године десезонирана производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 2,0%, док је производња интермедијарних производа мања за 4,1%, трајних производа за широку потрошњу за 10,1%, енергије за 14,4% и капиталних производа за 17,2%.


У јуну 2018. године у односу на јун 2017. године календарски прилагођена производња трајних производа за широку потрошњу већа је 12,9%, нетрајних производа за широку потрошњу за 7,1%, док је производња интермедијарних производа мања за 3,5%, енергије за 8,2% и капиталних производа за 15,2%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јуну 2018. године у поређењу са мајем 2018. године, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен је пад од 0,8%, у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 11,3% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 13,7%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јуну 2018. године у поређењу с јуном 2017. године, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен је раст од 14,7%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 7,3% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 15,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење