Индекси потрошачких цијена, мај 2018.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у мају 2018. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,2%.


У односу на мај 2017. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 1,4%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у мају 2018. године у односу на април 2018. године, индекс одјељка Превоз виши је за 1,2%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 0,8%, индекс одјељка Здравство виши је за 0,7%, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши је за 0,4% и индекс одјељка Комуникације виши је за 0,1%. Индекси одјељака Храна и безалкохолна пића, Становање, Намјештај и покућство, Образовање и одјељкa Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 0,6%, док је индекс одјељка Остала добра и услуге нижи за 0,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ