Малољетни учиниоци кривичних дјела, 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Тужилаштва у Републици Српској у 2017. години ријешила су 229 извјештаја (кривичних пријава) о почињеном кривичном дјелу од стране малољетних лица, што је за 13,9% мање у односу на 2016. годину. Од тога, припремни поступак није покренут у 53,3% случајева.


У истом периоду, донесенe су 42 одлуке (оптужбе), односно 35,4% оптужби мање него прошле године. Од укупног броја оптужених за 100,0% малољетника изречена је кривична санкција.


Од укупно 42 изречене кривичне санкције за 97,6% малољетника изречене су васпитне мјере, а у 2,4% случајева изречена је казна малољетничког затвора (осуда).


Имовинска кривична дјела су, као и претходних година, била најбројнија. Од укупног броја ријешених кривичних пријава 61,6% односило се на имовину, а код оптужених и осуђених по 52,4%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  Истраживање и развој, 2011.