Клање стоке и живине у кланицама, март 2018.

 

 

 

 

 

Током марта 2018. године, у поређењу са истим мјесецом 2017. године повећан је број закланих оваца за 16,4% и живине за 2,5%, док је број закланих говеда мањи за 10,1% и свиња за 34,1%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 22,4% и живине за 12,0%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 19,0% и свиња за 31,6%.


У поређењу са претходним мјесецом, током марта 2018. године забиљежено је повећање бројa закланих оваца за 94,4%, живине за 6,8% и говеда за 1,6%, као и смањење броја закланих свиња за 2,8%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина закланих оваца за 116,7% и живине за 9,8%, док је истовремено смањена нето тежина закланих свиња за 1,6% и говеда за 3,8%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /