Средње школе на крају школске 2016/2017. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На крају школске 2016/2017. године 10 712 ученика завршило је школу, што је у односу на крај 2015/2016. године мање за 149 ученика или 1,4%. Однос мушких и женских ученика који су завршили школу је 50,9% мушких и 49,1% женских.


У току 2016/2017. године 337 ученика промијенилo je школу што је у односу на претходну годину мање за 9,4%. Најчешћи разлог промјене школе је одлазак у другу школу у Републици Српској, што изражено у процентима износи 61,4%.


У току 2016/2017. године 312 ученика је прекинуло школовање што је у односу на 2015/2016. годину више за 2,0%. У стручним техничким школама школовање је прекинуло 176 ученика, док је у стручним школама 115 ученика прекинуло школовање.


Школовање се најчешћe напушта из личних разлога (53,2%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Средње школе по општинама, крај школске 2011/2012. године   Средње школе по општинама, крај школске 2011/2012. године