Средње школе по пољима образовања, почетак школске 2017/2018. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2017/2018. године средње школе похађало је 40 035 ученика, што је у односу на почетак школске 2016/2017. године мање за 2,7% или 1 101 ученика.


Према пољима образовања највеће интересовање ученика је у пољу образовања „Инжењеринг, производња и конструкција", 11 453 или 28,6% и у средњем образовању/општи програм 8 875 ученика или 22,2%.


У средњем образовању има 50,3% ученица, а највећи број ученица, 5 605 или 27,8% је у средњем образовању/општи програми, које обухвата ученице у гимназијама.


За 55,8% мањи је број полазника образовања одраслих у школској 2017/2018. години у односу на школску 2016/2017. годину. Највише полазника, 52,4% похађа поље образовања „Здравље и социјална заштита".

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Истраживање и развој, 2011.   Истраживање и развој, 2011.