Саопштење за медије, 23. април 2018.

 

Просјечна нето плата у марту 840 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 363 КМ, а најнижа у подручју Грађевинарство 551 КМ


Мјесечна инфлација у марту 2018. године 0,4%
Годишња инфлација (III 2018/III 2017) 1,0%


Календарски прилагођена индустријска производња (I-III 2018/I-III 2017.) већа за 3,4%
Број запослених у индустрији (I-III 2018/I-III 2017.) већи 3,1%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-III 2018.) 74,8%

 

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, АПРИЛ 2018.