Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, I тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

 

У првом тромјесечју 2018. године у Републици Српској регистровано је укупно 91 954 возила, што је за 5,6% више у односу на исти период претходне године.


Од укупног броја регистрованих возила 80,5% односи се на путничке аутомобиле, 12,7% на теретна, 4,2% на прикључна возила, а 1,1% на остале категорије возила.


Посматрано по годинама старости возила, 6,1% налази се у категорији старости до 5 година, 39,6% је у категорији старости од 6-15 година, док је 54,3% регистрованих возила старије од 15 година.


Први пут регистровано је 6 620 возила, односно 14,9% више у односу на прво тромјесечје 2017. године.


Укупан број саобраћајних незгода у првом тромјесечју 2018. године већи је за 10,7% у односу на исти период 2017. године. Број повријеђених лица већи је за 20,8%, а број погинулих лица већи је за 15,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  /