Свјетски дан енергетске ефикасности, 5. март 2018.

 

 

Свјетски дан енергетске ефикасности обиљежава се сваке године 5. марта у част првог састанка свјетских експерата одржаног на овај дан 1998. године у Аустрији, како би разговарали о енергетској кризи и њеним могућим рјешењима.На тај дан широм свијета организују се програми који имају за циљ да информишу јавност о начинима уштеде електричне енергије и примјени енергетске ефикасности у свакодневном животу људи. Због нерационалног коришћења електричне енергије и непознавања техника за побољшање енергетске ефикасности, настају велики финансијски трошкови.Енергетском ефикасношћу утиче се на задовољавање потреба за енергијом, али тако да се не угрожава егзистенција или опстанак будућих генерација. Првенствено, мисли се на очување еколошке равнотеже кроз смањење исцрпљивања фосилних и необновљивих извора енергије и смањење емисије штетних гасова.Енергетска ефикасност подразумијева низ мјера које предузимамо у циљу смањења потрошње енергије, а које при томе не нарушавају услове рада и живота.Појам енергетска ефикасност има два могућа значења, гдје се једно односи на техничке уређаје, док се друго односи на одређене мјере и понашања. За уређаје кажемо да су енергетски ефикасни ако имају висок степен корисног дејства тј. мале губитке приликом трансформације једног облика енергије у други. Крајњи циљ је свести потрошњу енергије на минимум, а при томе не нарушити ниво комфора већ задржати или чак повећати ниво удобности.Ефикасна употреба енергије директно води ка повећању квалитета живота, конкурентности привреде и енергетској безбједности. Резултат повећане ефикасности су значајне уштеде у финансијском смислу, али не треба занемарити и директан утицај на очување животне средине.