Састанак Генералног секретаријата Владе, АПИФ-а, Ланака и Завода

 

 

У четвртак 1. марта 2018. године у просторијама Завода за статистику Републике Српске одржан је заједнички састанак представника Генералног секретаријата Владе, Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), Ланака и Завода.На састанку се разматрао садржај јединственог Регистра пословних субјеката са посебним нагласком на примјену званичних назива и матичних бројева насељених мјеста, општина и градова.Договорене су процедуре размјена информација о насталим промјенама на насељеним мјестима и општинама, а разматрана су и друга питања од значаја за квалитетно функционисање једношалтерског система.Према Закону о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској и Закону о Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге, успостављње и вођење Регистра пословних субјеката у надлежности је АПИФ-а. Завод користи податке из базе Регистра пословних субјеката као један од основних извора за ажурирање базе Статистичког пословног регистра.Такође, иако није више директро укључен у процес регистрације, Завод активно учествује у побољшању квалитета самог садржаја Регистра интензивном сарадњом прије свега са АПИФ-ом, а и са осталим институцијама носиоцима Jединственог информационог процеса за регистрацију привредних субјеката у Републици Српској.