Стопе потрошачких цијена у Републици Српској, 2018.

 

 

 

 

 2018.                                                                                                                                                   

 

 

СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА                                                                                  

 

 

мјесец
%
   Број Службеног гласникајануар 2018.
      0,2 17/18
фебруар 2018. 1,2 27/18
март 2018. 0,4 34/18
април 2018.
маj 2018.
jун 2018.
jул 2018.
август 2018.
септембар 2018.
октобар 2018.
новембар 2018.
децембар 2018.