Унутрашње миграције, 2017.

 

 

 

 

На подручју Републике Српске, у 2017. години, забиљежено је 11 493 унутрашњих миграција. Од тога је 5 898 међуопштинских, 4 964 међуентитетских и 631 између Републике Српске и Брчко Дистрикта.У 2017. години, на подручју Републике Српске, било је 2 586 досељених лица из ФБиХ, а из Брчко Дистрикта 256. Са територије Републике Српске у ФБиХ одселило се 2 378 лица, а у Брчко Дистрикт 375. Укупан миграциони салдо Републике Српске за 2017. годину је 89.


Просјечна старост миграната у 2017. години била је 38,8 година.


Промјене пребивалишта посматране према полу, учесталије су код женског дијела популације и забиљежено је 6 283 случаја или 54,67%, док је било 5 210 случаја пресељења мушког дијела популације или 45,33%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ


Истраживање и развој, 2011.   Истраживање и развој, 2011.