Мјесечна саопштења индустрије, 2017. година

 

 

 

 2017.                                                                                                                                          

 

 

ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ                                                                 

 

 

    јануар 2017.

   фебруар 2017.

   март 2017.

   април 2017.

   мај 2017.

   јун 2017

   јул 2017.

   август 2017.

   септембар 2017.

   октобар 2017

   новембар 2017.

   децембар 2017

 

 

ИНДЕКСИ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНДУСТРИЈИ

 

   јануар 2017.

   фебруар 2017.

   март 2017.

   април 2017.

   мај 2017.

   јун 2017.

   јул 2017.

   август 2017.

   септембар 2017.

   октобар 2017.

   новембар 2017.

   децембар 2017.

 

 

ИНДЕКСИ ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ

 

   јануар 2017.

   фебруар 2017.

   март 2017.

   април 2017.

   мај 2017.

   јун 2017.

   јул 2017.

   август 2017.

   септембар 2017.

   октобар 2017.

   новембар 2017.

   децембар 2017.