Тромјесечна саопштења грађевинарства, 2017. година

 

 

 

 

 

 2017.                                                                                                                                                 

 

 

ИЗДАТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ                                                                           

 

   прво тромјесечје 2017.

   друго тромјесечје 2017.

   треће тромјесечје 2017.

   четврто тромјесечје 2017.

 

 

ИНДЕКСИ ПРОИЗВОДЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ                                                                            

 

   прво тромјесечје 2017.

   друго тромјесечје 2017.

   треће тромјесечје 2017.

   четврто тромјесечје 2017.

 

 

ЦИЈЕНЕ ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА                                                                            

 

   прво тромјесечје 2017.

   друго тромјесечје 2017.

   треће тромјесечје 2017.

   четврто тромјесечје 2017.