Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), јануар 2018. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

У јануару 2018. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 579 716 000 КМ, од чега се на извоз односило 290 873 000 КМ, а на увоз 288 843 000 КМ.

 

Спољнотрговински суфицит у јануару 2018. године износио је 2 030 000 КМ, док је покривеност увоза извозом била 100,7%.

 

Извоз је у јануару 2018. године повећан за 27,9% у односу на јануар 2017. године, док је увоз повећан за 17,3%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /