Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства, четврто тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

 

Вриједност откупа и продаје производа пољопривреде, шумарства и рибарства у четвртом тромјесечју 2017. године износила је 103 137 907 КМ. Од тога је вриједност продаје из властите производње пословних субјеката и њихових дијелова износила 76 028 411 КМ или 73,7%, док је вриједност откупа од породичних пољопривредних газдинстава износила 27 109 496 КМ или 26,3%.

 

У четвртом тромјесечју 2017. године у односу на исто тромјесечје 2016. године вриједност откупа и продаје је мања за 0,7%, при чему је вриједност продаје мања за 4,5%, а  вриједност откупа је већа за за 11,8%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Истраживање и развој, 2011.  /