Индекси промета индустријe, децембар 2017.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у децембру 2017. године, у поређењу са новембром 2017. године, мањи је за 2,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду на иностраном тржишту остварен је раст од 0,6%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 4,8%.


У децембру 2017. године, у поређењу са децембром 2016. године укупни календарски прилагођен промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 5,6%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 23,3%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 7,2%.


У децембру 2017. године у односу на новембар 2017. године укупни десезонирани промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 2,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 2,5%, док је производња капиталних производа мања за 0,3%, интермедијарних производа за 1,8% и енергије за 13,1%.


У децембру 2017. године у односу на децембар 2016. године календарски прилагођен промет капиталних производа већи је за 14,2%, нетрајних производа за широку потрошњу за 11,2%, трајних производа за широку потрошњу за 8,2%, интермедијарних производа за 6,4% и енергије за 5,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење