Клање стоке и живине у кланицама, децембар 2017.

 

 

 

 

 

У односу на просјечно мјесечно клање у 2016. години, током децембра 2017. године забиљежено је повећање броја закланих оваца за 37,6% и свиња за 17,9%, као и смањење броја заклане живине за 3,5% и говеда за 7,4%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 44,3%, свиња за 13,7% и живине за 5,5%, односно смањење нето тежине закланих говеда за 2,3%.


Током децембра 2017. године, у поређењу са истим мјесецом 2016. године повећан је број закланих оваца за 11,2%, број закланих свиња је на истом нивоу, док је у истом периоду број закланих говеда мањи за 4,4% као и живине за 19,0%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих говеда за 16,4% и оваца за 16,0%, док је истовремено забиљежено смањење нето тежине заклани свиња за 1,1% и живине за 12,2%.


У поређењу са претходним мјесецом, током децембра 2017. године забиљежено је повећање броја закланих оваца за 76,0%, свиња за 4,6% и говеда за 2,9%, као и смањење броја заклане живине за 3,9%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина закланих оваца за 57,5% и говеда за 5,8%, док је истовремено смањена нето тежина заклане живине за 3,7% и свиња за 4,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /