Трошкови за заштиту животне средине, 2016.

 

 

 

 

 

 

Укупни трошкови за заштиту животне средине у подручјима индустрије (B, C, D и E36) и специјализованих произвођача услуга за заштиту животне средине (E, области 37, 38 и 39) у 2016. години, износили су 69 761 000 КМ. Од тога, 39,0% или 27 180 000 КМ чине остварене инвестиције, а 61,0% или 42 581 000 КМ су текући трошкови за заштиту животне средине.


Од укупних инвестиција у заштиту животне средине, 94,3% је остварено као инвестиција на крају производног процеса, а преосталих 5,7% чине инвестиције у интегрисане технологије. Од укупних текућих трошкова, 73,7% се односи на интерне текуће трошкове, док је 26,3% издвојено за услуге заштите животне средине, односно као екстерни текући трошак.


Посматрано по областима заштите животне средине, највећа издвајања од укупних трошкова биљеже се у области управљања отпадом, 46,4% и области заштите ваздуха, 34,4%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ