Емисије гасова са ефектом стаклене баште, 2015.

 

 

 

 

 

 

Укупна емисија гасова са директним ефектом стаклене баште (искључујући поноре) у Републици Српској у 2015. години износила је 7 677,3 Gg CO2-eq, што је за 0,8% мање у односу на претходну годину.


Укупној емисији највише је допринијела Енергетика, из које потиче 79,2% укупнo емитованих гасова. Из Енергетике је у 2015. години емитовано 6 079,2 Gg CO2-eq, што је на приближно истом нивоу у поређењу са претходном годином. Емисије из Пољопривреде чиниле су 15,0% укупне емисије и мање су за 4,7% у односу на 2014. годину. Управљање отпадом допринијело је укупној емисији са 4,9%, што је мањи удио него у претходној години када је износио 6,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

   

 

 

ДОДАТАК

Емисије директних и индиректних гасова са ефектом стаклене баште, 2002-2015.