Саопштење за медије, 22. децембар 2017.

 

Рекордан број запослених у Републици Српској


Просјечна нето плата у новембру 832 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 316 КМ, а најнижа у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 544 КМ


Мјесечна инфлација у новембру 2017. године -0,1%
Годишња инфлација (XI 2017/XI 2016) 0,3%


Календарски прилагођена индустријска производња (XI 2017/XI 2016.) већа 4,3%
Десезонирана индустријска производња (XI 2017/ X 2017.) већа 3,2%
Број запослених у индустрији (XI 2017/ XI 2016.) већи 3,4%


Историјска покривеност увоза извозом

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, ДЕЦЕМБАР 2017.