Индекси индустријске производње, новембар 2017.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у новембру 2017. године, у поређењу са октобром 2017. године, већа је за 3,2%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у новембру 2017. године, у поређењу сa новембром 2016. године, већа је за 4,3%.


У новембру 2017. године у односу на октобар 2017. године десезонирана производња енергије већа је за 13,2%, трајних производа за широку потрошњу за 3,9% и интермедијарних производа за 1,6%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 2,8% и капиталних производа за 7,5%.


У новембру 2017. године у односу на новембар 2016. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 10,6%, интермедијарних производа за 9,8%, нетрајних производа за широку потрошњу за 6,2% и трајних производа за широку потрошњу за 2,6%, док је производња енергије мања за 1,0%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у новембру 2017. године у поређењу са октобром 2017. године у подручју Производње и снабдијевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији биљежи раст од 22,5% и у подручју Вађења руда и камена раст од 19,2%, док подручје Прерађивачке индустрије биљежи пад од 4,6%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у новембру 2017. године у поређењу са новембром 2016. године, у Прерађивачкој индустрији биљежи раст од 7,2% и у подручју Вађења руда и камена раст од 4,0%, док је у подручју Производње и снабдијевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији забиљежен пад од 2,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење