Отпад из производних дјелатности, 2016.

 

 

 

 

 

 

Током 2016. године у подручјима Вађење руда и камена, Прерађивачка индустрија, Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и Грађевинарство, настало је укупно 58 902 922 t отпада. Највећа количина отпада потиче из подручја Вађење руда и камена, 57 168 185 t, односно 97,0% од укупне количине отпада. У подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација настало је 1,9%, у Прерађивачкој индустрији 0,7% и Грађевинарству 0,4% од укупне количине отпада.


У структури укупног отпада највећи дио заузима остали минерални отпад са 57 476 567 t, затим слиједе отпад од сагоријевања, 1 102 750 t и отпад од ископавања, 154 359 t.


Током 2016. године у наведеним подручјима настало је укупно 2 078 t опасног отпада. Највећи удио у укупној количини опасног отпада, 82,1%, потиче из подручја Прерађивачка индустрија.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

 

Истраживање и развој, 2011.   Истраживање и развој, 2011.