Анкета „Годишње истраживање фарми"

 

Републички завод за статистику Републике Српске у 2017. години први пут спроводи Анкету „Годишње истраживање фарми" (ГИФ).


На територији Републике Српске, Анкетом ће бити обухваћена 5 282 породична пољопривредна газдинства. Газдинства су одабрана случајним узорком, а интервјуисање од стране овлашћених анкетара вршиће се у периоду од 1. до 15. децембра 2017. године.


Овим статистичким истраживањем ће се, према дефиницијама прописаним важећим ЕУ регулативама и методолошким упутствима и препорукама Евростат-а, прикупити подаци о површинама и оствареној производњи ратарских култура, поврћа, воћа и грожђа, плановима сјетве за наредну годину, бројном стању стоке и сточној производњи, клању стоке на газдинству, производњи и употреби млијека на газдинству, промету властитих пољопривредних производа, радној снази, вриједности и површини купљеног и закупљеног пољопривредног земљишта.


Прикупљени подаци користиће се искључиво у статистичке сврхе, а обезбиједиће основу за израду индикатора упоредивих на међународном новоу.