Клање стоке и живине у кланицама, октобар 2017.

 

 

 

 

 

У односу на просјечно мјесечно клање у 2016. години, током октобра 2017. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 7,2%, као и смањење броја закланих свиња за 11,2%, говеда за 26,8% и оваца за 27,7%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 16,8%, односно смањење нето тежине закланих свиња за 14,3%, закланих оваца за 19,8% и закланих говеда за 24,1%.


Током октобра 2017. године, у поређењу са истим мјесецом 2016. године повећан је број заклане живине за 12,0% и закланих оваца за 6,1%, док је број закланих свиња мањи за 6,4% као и број закланих говеда за 28,9%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине заклане живине за 26,8% и оваца за 11,7%, док је истовремено забиљежено смањење нето тежине закланих свиња за 9,3% и говеда за 42,2%.


У поређењу са претходним мјесецом, током октобра 2017. године забиљежено је повећање броја заклане живине за 8,8%, као и смањење броја закланих свиња за 11,8%, говеда за 15,3% и оваца за 22,7%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежина заклане живине за 13,5%, док је истовремено смањена нето тежина закланих говеда за 12,5%, свиња за 16,6% и оваца за 18,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /