Индекси цијена у пољопривреди, треће тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

 

Продајне цијене пољопривредних производа у трећем тромјесечју 2017. године у односу на просјек продајних цијена из 2010. године више су за 2,7%, a у односу на треће тромјесечје 2016. године за 5,9%.


Набавне цијене средстава која се користе у пољопривредној производњи у трећем тромјесечју 2017. године у односу на просјек набавних цијена из 2010. године више су за 5,2%, док су у односу на треће тромјесечје 2016. године ниже за 2,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /