Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, треће тромјесечје 2017.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у трећем тромјесечју 2017. године већи је за 2,0% у односу на друго тромјесечје 2017. године.


Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у трећем тромјесечју 2017. године већи је за 8,4% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2016. године.


Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 15,8% у односу на просјек 2016. године.


Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: J 62 Рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности (за 149,0%) M 69 + 702 Правне дјелатности и Дјелатности савјетовања које се односи на управљање (за 112,6%).


Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности (за 89,5%) и M 73 Реклама и пропаганда (за 66,7%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење