Индекси индустријске производње, октобар 2017.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у октобру 2017. године, у поређењу са септембром 2017. године, већа је за 0,5%.Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у октобру 2017. године, у поређењу сa октобром 2016. године, већа је за 0,1%.У октобру 2017. године у односу на септембар 2017. године десезонирана производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 8,3%, интермедијарних производа за 3,7% и производња капиталних производа већа је за 1,1%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 2,4% и енергије за 7,1%.У октобру 2017. године у односу на октобар 2016. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 18,1%, интермедијарних производа за 7,3% и нетрајних производа за широку потрошњу за 1,8%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 4,8%, и енергије за 6,3%.Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у октобру 2017. године у поређењу са септембром 2017. године у подручју Прерађивачке индустрије биљежи раст од 9,5%, док подручје Производња и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији биљежи пад од 11,9% и подручје Вађења руда и камена пад од 13,4%.Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у октобру 2017. године у поређењу са октобром 2016. године, у Прерађивачкој индустрији биљежи раст од 18,9%, док је у подручју Вађења руда и камена забиљежен пад од 18,1% и у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији пад од 29,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење