Међународни дан студената, 17. новембар 2017.

 

 

 

Међународни дан студената, 17. новембар, обиљежава се као симбол борбе за демократско образовање и друштво и сјећање на 1939. годину када су нацисти на тај дан погубили девет чехословачких студената који су протествовали против окупације. Више од 1 200 студената тада је одведено у концентрационе логоре, а студентски домови и универзитети претворени су у касарне. Међународно вијеће студената, 1941. године у Лондону, прогласило је 17. новембар за Међународни дан студената.На високошколским установама у Републици Српској укупан број уписаних студената на сва три циклуса студија је 37 473, што је за 6,7% мање у односу на претходну школску годину. У школској 2016/2017. години настављен је тренд опадања броја уписаних студената на први циклус студија. Број студената, у односу на претходну школску годину, мањи је за 2 598 студенaта. На другом циклусу број студената смањен je за 104 студента, док је на трећи циклус уписано 11 студената више.У Републици Српској скоро 3/4 студената студира на јавним високошколским установама, њих 73,5%. Од укупно 21 високошколске установе у Републици Српској четири су јавне установе, а то су Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Источном Сарајеву, Висока медицинска школа у Приједору и Висока школа за туризам и хотелијерство у Требињу.У 2016. години на првом циклусу студија дипломиралo je 5 474 студенaта. Више од половине дипломираних студената су жене (58%). Звање магистра наука, мастера, односно специјалисте стеклa су 593 кандидата, од чега око 46% чине мушкарци. Звање доктора наука стекла je 47 кандидата.