Бруто домаћи производ по потрошном приступу, 2016.

 

 

 

 

 

 

У овом Саопштењу објављују се ревидиране процијењене компоненте потрошње бруто домаћег производа (БДП) за 2015. годину и процијењене компоненте потрошње бруто домаћег производа за 2016. годину у текућим цијенама и цијенама претходне године, као и подаци са ланчано повезаним вриједностима, са 2010. годином као референтном годином. Процјене су извршене у скалду са међународном методологијом Европски систем рачуна 2010 (European System of Accounts-ESA 2010).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ