Финансијска статистика образовања, 2016.

 

Образовање

 

 

 

 

Јавни издаци за формално образовање у Републици Српској у 2016. години износили су 412 449 848 КМ или 4,3% бруто домаћег производа. Издаци за формално образовање у бруто домаћем производу мањи су за 0,2% у односу на 2015. годину.


Од укупног износа јавних издатака за формално образовање, 96,3% било је алоцирано директно образовним установама, док се преосталих 3,7% oдносило на плаћања појединцима/домаћинствима и приватним тијелима.


Од 15 279 239 КМ јавних издатака, већина плаћања појединцима/ домаћинствима и приватним тијелима односило се на високо образовање 53,6% и основно образовање 38,9%.


Укупно јавни, приватни издаци и средства из иностранства за образовне установе у 2016. години износили су 455 283 257 КМ или 4,7% бруто домаћег производа.


Од укупног износа издатака за образовне установе, јавни издаци били су 87,2%, приватни издаци 12,5%, а 0,3% су била плаћања из иностранства.


У структури укупних издатака за образовне установе, издаци за предшколско образовање учествовали су са 7,7%, основно образовањe 45,5%, средње образовање 20,7%, високо образовање 26,1%.


Укупни издаци за формално образовање према сврси потрошње, који представљају суму јавних издатака, приватних издатака и средстава из иностранства за образовне установе и издатке домаћинстава за одређене робе и услуге изван образовних установа и у 2016. години износили су 484 943 662 КМ.


Од укупног износа издатака за образовање 477 623 662 КМ или 98,5% односило се на текуће издатке (материјалне трошкове, бруто плате и издатке домаћинстава за одређене робе и услуге изван образовних установа), а 7 319 665 КМ или 1,5% на капиталне издатке.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење